Klub Českých Turistů

odbor TJ Spartak
Rokytnice nad Jizerou

Klubové posezení v Amálce a ocenění turistů

Naposledy aktualizováno: 19. 10. 2015

Dne 25. dubna 2015 pořádal KČT odbor TJ Spartak Rokytnice n. Jiz. od rána pod vedením Ivany FISCHEROVÉ výlet Jarním Českým rájem – Turnovsko, kterého se zúčastnilo celkem 30 výletníků. Z Turnova se šlo na Hlavatici, hrad Valdštejn, prohlédl se Kopicův statek. Oběd byl naplánován v hotelu Králíček v Kacanovech. Potom přes Mašov, Nudvojovice a Přepeře zpátky do Turnova. Výlet byl hodnocen velmi kladně, i když někteří nestihli autobus do Harrachova a tak museli jet vlakem do Košťálova a zde přesednout na bus do Rokytnice n. Jiz.

Od 18:00 hod. začal navazující program Klubové posezení v penzionu Amálka a předávání ocenění turistům, kteří dlouhodobě pořádají akce pro druhé, nebo se jinak podílí na rozvoji a činnosti odboru KČT. Program byl vzhledem k pozdnějšímu příjezdu výletníků malinko poupraven, což ale nikomu nevadilo.

Krátce po příchodu výletníků začal zlatý hřeb večera. Předseda odboru Ing. Jaroslav HEJRAL měl připraveno na předání celkem 17 Čestných uznání odboru KČT. Někteří ocenění však nedorazili a tak jim čestné uznání bude předáno individuálně. Jistě se ostatní nebudou zlobit, když za všechny, kteří dostali čestné uznání odboru, uvedu jenom jedno jméno. Jméno, které je spojeno s dětmi a mládeží vůbec – Miroslav ŠTAJER. Mirek už po mnoho let vede oddíl Stopaři. Mnozí dospělí prošli pod jeho vedením letním táborem. A jak nám sám prozradil, letos jede jako vedoucí již na 75. a 76. běh Letního tábora Pod Sovím vrchem.

Po předání čestných uznání následovalo předání ocenění, které je v hierarchii o stupínek výše. Ing. Janu KOCOURKOVI byl předán III. stupeň ocenění – Veřejné uznání oblasti KČT (diplom). Leckdo si vzpomene na jeho otce učitele Miroslava KOCOURKA, který Honzu a nejenom jeho, přivedl k turistice. Který teď pokračuje v jeho šlépějích a již mnoho let pořádá Lyžařský přejezd Krkonoš – memoriál Karla ŠALDY. Letos to byl již 41. ročník.

Následovalo předání ocenění II. stupně – Veřejné uznání KČT s medailí, které musí schválit na svém zasedání ústřední výbor KČT, takže se jedná o uznání celorepublikové. Toto ocenění si zasloužil předseda našeho odboru Ing. Jaroslav HEJRAL za dlouholetou obětavou práci, kterou věnuje turistice. Stál při obnově dnes již tradičních týdenních cyklozájezdů, které se těší velké oblibě nejenom mezi členy KČT.

P1010942P1010943P1010946P1010964

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×