Klub Českých Turistů

odbor TJ Spartak
Rokytnice nad Jizerou

Tematický turistický odznak Rokytnické kapličky

Naposledy aktualizováno: 07. 11. 2015

Od 1.7.2015 uvedl KČT, odbor TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou do prodeje tematický turistický odznak Rokytnické kapličky (dále jen TTO). Námětem pro vydání TTO byl informační prospekt Rokytnice nad Jizerou – kapličky, kde je v mapce uvedeno 12 míst s popisem, co zde uvidíme. K tomu, aby TTO Rokytnického kapličky mohl být zařazen do plnění odznaku Českomoravský turista, muselo dojít k doplnění 13. místa, kterým je kaple Československé církve husitské. Snad nikomu nebude vadit, že právě toto místo není na mapce informačního prospektu, který se dostává k záznamníku, uvedeno.

Součástí TTO je záznamník, jehož velikost A6 umožňuje pohodlné uložení do batohu či větší kapsy. Obsahuje celkem 16 stránek, na kterých jsou rozepsány podmínky plnění a místa, která se mají navštívit. Má 5 povinných míst, kterými jsou kapličky a 8 volitelných míst, z nichž se musí navštívit alespoň 5 míst. Dokladem o navštívení místa slouží odpovědi na otázky, nebo splnění úkolu (opsání textu či číslic), proto nezapomeňte tužku s sebou. Tímto stylem bylo postupováno, protože téměř všechno se nechá v současné době najít na internetu. Jednotlivá místa jsou samozřejmě doplněna GPS souřadnicemi.

Plnění TTO je určeno nejenom pro turisty, dospělé osoby a rodiny s dětmi, nebo školy v přírodě, ale také pro návštěvníky našeho města. Formou soutěžní hry projdou účastníci velký kus Rokytnice nad Jizerou. Seznámí se s její krajinou, lidmi a historií. Je jednou s možných odpovědí na otázku: „Přijeli jsme do Rokytnice, co tady teď budeme dělat?“ Tuto možnost mohou nabízet ubytovatelé i organizátoři různých akcí. Bohužel, když je sníh, jsou některá místa hůře dostupná.

Po splnění podmínek předloží účastník TTO záznamník na prodejním místě, kde po zkontrolování správnosti odpovědí na otázky, nebo plnění úkolů, obdrží do záznamníku razítko a bude mu vydán vlastní odznak.

Záznamník lze zakoupit za částku 45,-Kč na Městském informačním centru Rokytnice nad Jizerou. Pokud by zde bylo zavřeno, je možné, po předchozí dohodě, zakoupit záznamník i u osoby Antonín SAJDL, e-mail: sajdl.a@seznam.cz , tel: 604836063. Totéž platí i pro kontrolu záznamníku.

Nápad vytvořit TTO byl zařazen do projektu Nápad za desítku, kde obstál, jinak by bylo vydání TTO o několik let odloženo. Organizátorům tohoto projektu patří moje poděkování, více na: www.rokytnice-nad-jizerou.com/napad/.

K plnění TTO Vás srdečně zvu a přeji Vám při jeho plnění mnoho pěkných zážitků.

TTO Rokytnice k zv

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×