Klub Českých Turistů

odbor TJ Spartak
Rokytnice nad Jizerou

Historie odboru

Předchůdce dnešního odboru Klubu českých turistů v Rokytnici nad Jizerou, odbor turistiky, byl založen z popudu krajského oddílu turistiky v Liberci během roku 1954 při TJ Spartak.

Oddíl organizoval zpočátku pouze výlety jednodenní do západní části Krkonoš. V roce 1957 pak dochází i k pořádání dvou týdenních turistických táborů na Slovensku. V zimě se pak začínají plnit zápočtové cesty.

Předsedou oddílu je pan Oldřich Metelka až do konce 70. let, ing. Jiří Bureš je koncem 50.let předsedou okresního svazu turistiky. V roce 1958 oddíl uspořádal velmi zdařilý krajský přebor orientačního závodu. V roce 1965 se dvě členky oddílu Hnyková a Kebrtová zúčastnily prvního dálkového pochodu na 100km Humpolec-Praha, který úspěšně absolvovaly.

Začátkem 80.let je předsedou oddílu ing. František Platoš. Činnost od této doby je pravidelná, řízena výborem oddílu. Plnění výkonnostních tříd po linii zápočtových cest se úspěšně věnuje rodina Miroslava Kocourka. Jejich několikaleté úsilí je korunováno ziskem titulu „Mistr Turistiky“, který Mirek splnil v roce 1985. V roce 2004 obdržel Mirek Kocourek veřejné uznání 1. stupně – čestný odznak Vojty Náprstka (nejvyšší ocenění v KČT) za mnohaletou aktivní činnost v turistice. Dále Jan Kocourek a Petr Rosůlek ještě plnili výkonnostní odznaky dle jednotlivých přesunových prostředků a získali zlaté odznaky pěší turistiky a cykloturistiky. Mimo to také splnili mnoho oblastních a tematických turistických odznaků.

Od první poloviny 80. let oddíl pořádá rovněž turistické akce nejen pro své členy, ale i pro veřejnost. Od roku 1974 je to lyžařský Přejezd Krkonoš, od r.1978 organizovaný jako Memoriál Karla Šaldy, který byl organizátorem prvních ročníků přejezdu. Přejezd Krkonoš pořádá Jan Kocourek.

Od roku 1976 pořádáme především pro mládež a rodiny turistickou soutěž HETOS (Hlídková Etapová Turistická Orientační Superhra), ve které mají hlídky možnost soutěžit v turistických dovednostech i znalostech kulturně – poznávacích. HETOS – Memoriál Jana Macha, učitele a neúnavného turisty, organizuje Jan Mikulášek.

Od roku 1981 začala pracovat v oddíle pod vedením Miroslava Kavana skupina značkařů TZT (turisticky značených tras). Rozloha území značení se však mezitím ztrojnásobila.

Od roku 1985 organizujeme v oddíle cykloturistické zahraniční expedice pod vedením Petra Rosůlka, dále i vysokohorské akce pod vedením Miroslava Kavana. Znovu jsme se vrátili k pořádání oblíbených týdenních zájezdů na kolech po České republice, Moravě i Slezsku.

Koncem 80. let se předsedou stává ing. Jaroslav Hejral, který vystřídal Ing. F. Platoše. V roce 1990 se oddíl přihlásil do Klubu Českých Turistů. Počet členů dospělých stoupl na 60, ovšem později poklesl zájem o činnost mládeže po velmi úspěšných 90. letech, kdy jsme měli závodníky i v republikových kolech přeborech BTZM.

Dnes KČT, odbor TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou patří pod oblast KČT Libereckého kraje a má kolem 70 členů.

 

                           Výbor odboru

                                                                 (od 10.12.2022)
předseda Mgr. Antonín Sajdl 604 836 063 sajdl.a@seznam.cz
místopředseda ing. Miroslav Jína 604 695 243 jina@rokytnice.com
místopředseda Petr Rosůlek 736 754 557 rosulek.petr@email.cz
pokladní ing. Jana Sajdlová 605 404 005 janasajdlova@seznam.cz
Ivana Fischerová 603 386 600 vanafi@seznam.cz
Blanka Chárová 606 626 619 charovi@tiscali.cz
Jitka Vondrová 734 376 684 j.von99@seznam.cz
Sonja Střelcová 606 564 431 sostrel@seznam.cz
Petr Ježek 734 476 052 pkrajec@seznam.cz

 

                  Kontrolní komise odboru

předsedkyně Marcela Hančová 608 952 404 marcelahancova@email.cz
Anna Erlebachová 721 406 735 anna.erlebach@seznam.cz
Ivana Šilhavá 737 985 645 silhava@centrum.cz

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×