Klub Českých Turistů

odbor TJ Spartak
Rokytnice nad Jizerou

Značení turistických tras a jejich pravidelná údržba patří k jedné z nejdůležitějších aktivit členů KČT, kteří se této činnosti věnují již od roku 1889, kdy vznikly první pěší trasy. Vytvořená síť pěších značených tras je přitom svoji hustotou, kvalitou a také tím, že pokrývá beze zbytku celé území republiky, hodnocena jako nejlepší v Evropě. V současné době má síť pěších turisticky značených tras kolem 40 000 km.

Všechny vyznačené trasy najdete zakresleny v turistických mapách edice KČT.

Dne 9. listopadu 2007 byl Klubu českých turistů udělen úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu EU v Alicante certifikát pro průmyslový vzor turistického značení. Všechny prvky turistického značení podléhají ochraně na území všech států EU.

Značkařský obvod (ZO) Rokytnice provádí obnovu turisticky značených tras (TZT) zhruba na 340 km. Našim obvodem je východní polovina okresu Semily od Harrachova po Labskou boudu a Sněžné jámy. Směrem k jihu k nám kromě Jilemnice patří ještě Studenec. Obnova TZT je rovnoměrně rozdělena do 3 let. Tudíž pokud je někde odstraněna turistická značka hned po obnově a my se o tom nedovíme dříve, je nahrazena až při příští obnově. Na území KRNAP nám pomáhá s financováním  a instalací směrovníků, tabulek a směrovek Správa KRNAP.  Na směrovkách poznáte příslušnost turistického informačního  místa (TIM) k ZO Rokytnice podle zkratky RE (Rokytnice) nebo SK (Semily – Krkonoše).

předseda ZO Petr Rosůlek 736 754 557 rosulek.petr@email.cz
místopředseda ZO Mgr. Antonín Sajdl 604 836 063 sajdl.a@seznam.cz

Jestli jste objevili nějaké chyby ve značení v našem ZO kontaktujte nás, abychom je mohli co nejdříve odstranit.

Pokud naleznete během výletu kdekoliv po ČR nějakou nesrovnalost ve značení, ať už chybějící turistickou značku, špatně vyznačenou odbočku či trasu, atd., neváhejte a napište upozornění na špatné značení. Zde bude Váše upozornění přeposláno příslušné krajské komisi značení a ta zjedná nápravu. Vy sami potom můžete sledovat, kdy bude závada odstraněna.

Máte zájem o značení turistických tras? Potom stačí kontaktovat nejblizší odbory nebo odeslat mail na: prilepek@kct.cz, kde Vám vše potřebné vysvětlí. Značkařem se člověk může stát pokud mu je alespoň 15 let. Musí se zúčastnit na vyznačkování nejméně 10 km značených tras pod vedením vedoucího značkaře nebo instruktora značení. Na základě toho je mu vystaven průkaz značkaře. Tím se člověk stává zaškoleným značkařem. Je vhodné být členem KČT, protože potom je značkař úrazově pojištěn v rámci KČT.

Ke stažení:

Malá příručka značení

 

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×