Klub Českých Turistů

odbor TJ Spartak
Rokytnice nad Jizerou

Výroční členská schůze KČT 05.- 15.12.2020

Naposledy aktualizováno: 09. 11. 2020

Protože současný nouzový stav a vládní opatření neumožňují uspořádat členskou schůzi obvyklým způsobem, rozhodl výbor KČT, v souladu se stanovami KČT a platnou legislativou, o jejím konání v době od 05.12 do 15.12.2020 formou per rollam.

Materiály ke schůzi dostanete buď mailem a kdo ho nemá, tak písemně domů. Stručný návod, jak postupovat, bude přiložen.

Odsouhlasovat se bude: Zpráva o činnosti KČT, zpráva o hospodaření, zpráva kontrolní komise a návrh rozpočtu na rok 2021.

Volit se budou: Delegátí na Konference TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou a Konference Oblasti KČT Libereckého kraje, dále člen Smírčí komise TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou.

 

Klasickou členskou schůzi uspořádáme jakmile to okolnosti dovolí, pravděpodobně po zimní sezóně.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×