Klub Českých Turistů

odbor TJ Spartak
Rokytnice nad Jizerou

Výroční členská schůze 11.12.2021

Naposledy aktualizováno: 23. 11. 2021

POZVÁNKA

Na výroční schůzi KČT, odboru TJ Spartak Rokytnice n. Jiz. a oddílu KČT při TJ Spartak Rokytnice n. Jiz.

Termín:   Sobota 11.12.2021 od 17:00 hodin, od 16:00 hodin se vybírají členské příspěvky KČT na rok 2022.

Kde:         Restaurace U Mojmíra v Horní Rokytnici n. Jiz.

Program:

 1. Zahájení schůze
 2. Volba zapisovatele schůze a ověřovatele zápisu
 3. Volba řídícího schůze
 4. Schválení programu schůze
 5. Schválení jednacího řádu
 6. Schválení volebního řádu
 7. Volba mandátové, návrhové a volební komise
 8. Zpráva mandátové komise
 9. Zpráva o činnosti KČT, odbor TJ Spartak Rokytnice n. Jiz. a oddílu KČT TJ Spartak Rokytnice n. Jiz. (dále jen KČT a oddílu TJ)
 10. Zpráva značkařů
 11. Zpráva o hospodaření KČT a oddílu TJ
 12. Zpráva kontrolní komise KČT
 13. Návrh rozpočtu KČT a oddílu TJ na rok 2022
 14. Schválení zprávy o činnosti KČT a oddílu TJ
 15. Schválení zprávy o hospodaření KČT a oddílu TJ
 16. Schválení rozpočtu KČT a oddílu TJ na rok 2022
 17. Schválení kooptace nového člena výboru Jana Řebíčka
 18. Volba delegátů na konferenci oblasti KČT
 19. Volba delegátů na konferenci TJ Spartak
 20. Volba člena a náhradníka do smírčí komise TJ Spartak
 21. Diskuze
 22. Zpráva volební komise
 23. Návrh a schválení usnesení členské schůze KČT a oddílu TJ
 24. Občerstvení

 

Těšíme se na hojnou účast!!

Je nutné dodržovat schválená vládní protokoronavirová opatření, proto s sebou nezapomeňte vzít respirátor!!

 

 

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×