Klub Českých Turistů

odbor TJ Spartak
Rokytnice nad Jizerou

Výroční členská schůze 10.12.2022

Naposledy aktualizováno: 03. 01. 2023

POZVÁNKA

Na výroční schůzi KČT, odboru TJ Spartak Rokytnice n. Jiz. a oddílu turistiky TJ Spartak Rokytnice n. Jiz.

Termín:   Sobota 10.12.2022 od 16:00 hodin, od 15:30 hodin se vybírají členské příspěvky KČT na rok 2023.

Kde:         Restaurace U Mojmíra v Horní Rokytnici n. Jiz.

Program:

 1. Zahájení schůze
 2. Schválení programu schůze
 3. Schválení jednacího a volebního řádu
 4. Volba řídícího schůze
 5. Volba mandátové, návrhové a volební komise
 6. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
 7. Zpráva mandátové komise
 8. Zpráva o činnosti KČT, odbor TJ Spartak Rokytnice n. Jiz. a oddílu turistiky TJ Spartak Rokytnice n. Jiz. (dále jen KČT a oddílu TJ)
 9. Zpráva značkařů
 10. Zpráva o hospodaření KČT a oddílu TJ
 11. Zpráva kontrolní komise KČT
 12. Schválení zprávy o činnosti KČT a oddílu TJ
 13. Schválení zprávy o hospodaření KČT a oddílu TJ
 14. Schválení rozpočtu KČT a oddílu TJ na rok 2023
 15. Diskuze
 16. Volba předsedy, místopředsedů a členů výboru odboru KČT a oddílu turistiky TJ Spartak a jejich náhradníků
 17. Volba předsedy kontrolní komise KČT a jejich členů a náhradníků
 18. Volba delegátů na konferenci oblasti KČT (2+2)
 19. Volba delegátů na konferenci TJ Spartak (7+7)
 20. Volba člena smírčí komise TJ Spartak
 21. Plán akcí 2023
 22. Zpráva volební komise
 23. Návrh a schválení usnesení členské schůze KČT a oddílu TJ
 24. Občerstvení

 

Těšíme se na hojnou účast!!

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×