Klub Českých Turistů

odbor TJ Spartak
Rokytnice nad Jizerou

Výroční členská schůze 9.12.2023

Naposledy aktualizováno: 18. 11. 2023

POZVÁNKA

Na výroční schůzi KČT, odboru TJ Spartak Rokytnice n. Jiz. a oddílu KČT TJ Spartak Rokytnice n. Jiz.

Termín: Sobota 09.12.2023 od 16:00 hodin, od 15:15 hodin se vybírají členské příspěvky KČT na rok 2024. 

Kde: Restaurace U Mojmíra v Horní Rokytnici n. Jiz. 

Program:

 1. Zahájení schůze
 2. Schválení programu schůze
 3. Schválení jednacího a volebního řádu
 4. Volba pracovního předsednictva
 5. Volba mandátové, návrhové a volební komise
 6. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
 7. Zpráva mandátové komise
 8. Zpráva o činnosti KČT, odbor TJ Spartak Rokytnice n. Jiz. a oddílu KČT TJ Spartak Rokytnice n. Jiz. (dále jen KČT a oddílu TJ)
 9. Zpráva značkařů
 10. Zpráva o hospodaření KČT a oddílu TJ
 11. Zpráva kontrolní komise KČT
 12. Schválení zpráv o činnosti KČT a oddílu TJ, hospodaření KČT a oddílu TJ a zprávy kontrolní komise KČT
 13. Návrh rozpočtu KČT a oddílu TJ na rok 2024 a jeho schválení
 14. Schválení zvoleného náhradníka výboru za řádného člena výboru
 15. Volba místopředsedy výboru KČT a oddílu TJ
 16. Volba delegátů na konferenci oblasti KČT
 17. Volba delegátů na konferenci TJ Spartak
 18. Volba člena smírčí komise TJ Spartak
 19. Plán akcí 2024
 20. Diskuze
 21. Zpráva volební komise
 22. Návrh a schválení usnesení členské schůze KČT a oddílu TJ
 23. Občerstvení

 

Těšíme se na hojnou účast!!

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×